Hur får jag hjälp

1. I första hand kollar du på den här supportsidan om hjälpen finns här på din fundering/fråga.

2. I andra hand vänder du dig till skolans "Google guides".

3. I tredje hand vänder du dig till skolans it-avdelning.