Elevinloggning

Följande länkar gäller om man vill logga in direkt på t.ex. kalendern eller dokumentplatsen:

Google mail: http://post.elev.forshagaakademin.se

Google dokument: http://dokument.elev.forshagaakademin.se

Google kalender: http://kalender.elev.forshagaakademin.se

Google video: http://video.elev.forshagaakademin.se

Via mobiltelefon:

http://docs.google.com/a/elev.forshagaakademin.se/m

Vad händer med mitt konto om jag slutar på skolan? Vad gör jag med min information i Google Apps?

När en elev slutar vid skolan så stängs kontot i vår centrala katalog, kontot blir då "passivt" (suspended) i Google Apps, all information ligger kvar på kontot under den här tiden. När ett konto sedan tas bort så försvinner allt innehåll tillsammans med kontot från Google Apps. Konton kommer att ligga kvar i 1 månad efter att en elev/personal har slutat på skolan, sedan kan vi inte garantera att kontot finns kvar.

Du som användare har alltså 1 månad på dig att spara undan dokument som du eventuellt skulle behöva ha kvar efter att du har slutat på skolan.

Som användare kan, och bör, du förstås exportera och spara egen information om du vet att du kommer att sluta på skolan. Se Googles Data Liberation Site (engelska) för olika metoder kring hur du kan exportera och flytta ditt innehåll. Du kan även logga in på https://www.google.com/takeout där du direkt kan ladda ner arkiv från vissa av tjänsterna, t.ex. Picasa.

Detta dokument beskriver hur du sparar dina filer från Google Drive, och denna film visar samma procedur.