Inloggningsrutiner

Använd alltid uppdaterade versioner av webbläsaren. Google Chrome är den webbläsare som har bäst stöd för nya funktioner i Google Apps. Andra alternativ till webbläsare kan vara Firefox, Safari och Internet Explorer.

Adressen till Google mailen för personalen är http://post.forshagaakademin.se och för eleverna är det http://post.elev.forshagaakademin.se.

Användarnamnet på Google Apps är förnamn.efternamn, utan åäö och lösenordet är synkroniserat med lösenordet du använder på skolan.

Lösenord med åäö fungerar inte. Dessa måste bytas.

Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt.

Bokmärken måste alltid peka till http och inte till https.

Åtkomst till Google Apps fungerar även på de allra flesta moderna mobiltelefoner och på alla surfplattor.