Introduktion

Med stöd av tjänsterna i Google Apps kan du samla allt som rör ditt skolarbete i säkert förvar på webben och alltid åtkomligt oavsett när eller var du befinner dig. Delade dokument och interaktiva webbplatser underlättar kommunikation och grupparbeten i skolan. Uppgifter, lärresurser, läxor, meddelanden och utskick samlas och distribueras via ett system.

Tillsammans med Schoolsoft så kompletterar de båda system varandra på ett bra sätt.

Google Apps Utbildningsutgåva är gratis för skolor och används på skolor och universitet runt om i Sverige och Världen.

Vi har två domäner i Google Apps

  • Personaldomän - används av alla som är anställda på skolan. Användarnamnet består av förnamn.efternamn (utan åäö) och lösenorden synkroniseras med lösenordet på skolans nät. Byter ni lösenordet på skolans nät så synkroniseras detta till Google domänen inom 3 timmar.

  • Exempel på e-post till personalen: jorgen.svensson@forshagaakademin.se

  • Elevdomän - används av alla elever och även här så används förnamn.efternamn (utan åäö) och lösenorden synkroniseras direkt om ni byter lösenord på skolans nät.

  • Exempel på e-post till elever: bjorn.andersson@elev.forshagaakademin.se

  • Elever och personal kan komma åt tjänsterna i Google Apps via nedanstående länkar:

  • Inloggningslänkar finns även på vår externa hemsida: http://www.forshagaakademin.se

  • Kontaktuppslag är uppsatt så att när man börjar skriva in ett namn i fältet Till på ett nytt mail så får man upp förslag på namn som finns både i personaldomänen och elevdomänen. Detta gör att du som användare bör vara uppmärksam att du väljer rätt person om det finns två med samma namn både bland personal och elev.

  • Vill du maila/dela till en hel klass så börjar du skriva elev följt av en punkt . och sedan hund om det är till någon hundsportklass så dyker förslag upp automatiskt. Ex: elev.hund ger dig 4 förslag, ett till samtliga hundsportklasser och tre till de olika årskurserna.

  • Hur ser jag vilka som är elever och personal? Alla elever har efter @ adressen som börjar på elev.forshagaakademin.se.