Kortkommandon

Det finns en hel hög med kortkommandon som är användbara i Mac miljön, Apple har en speciell sida för alla möjliga kommandon som du hittar här!

Vi har försökt att plocka ut de allra vanligaste kommandona och presenterar dem här nedan, om du har några fler som du själv använder och som du tycker skall vara med under denna sammanställning så meddela detta till oss på ForshagaAkademin IT.

SPECIALTANGENTSYMBOLER

(kommandotangent) – På vissa Apple-tangentbord har även denna tangent en Apple-logotyp ().

(Kontrolltangent) CTRL

(Alternativtangent) – "Alt" kan även förekomma på den här tangenten

(Skifttangent)

(Skiftlås) – Slå på eller av skiftlås

Fn (funktionstangent)

GENERELLA KOMMANDON

CMD+H ==> Gömmer aktuellt fönster/program.

CMD+P ==> Öppnar utskriftsdialogen.

CMD+C ==> Kopierar aktuell text eller objekt.

CMD+V ==> Klistrar in aktuell text eller objekt.

CMD+X ==> Klipper ut aktuell text eller objekt (Gäller ej i Finder).

CMD+A ==> Markera allt.

CMD+S ==> Spara.

CMD+Q ==> Avslutar aktuellt program.

CMD+W ==> Stänga det fönster som ligger överst.

CMD+SHIFT+3 ==> Printscreen (Skärmdump som sparas på skrivbordet).

CMD+SHIFT+4 ==> Printscreen med möjlighet att rita ut område som ska användas.

FN+Backspace ==> Delete.

CMD+ALT+ESC ==> Tvångsavsluta, motsvarande CTRL+ALT+DELETE i Windows, öppnar dialogruta där man kan tvångsavsluta hängande program.

FINDER SPECIFIKA KOMMANDON

Mellanslag ==> Förhandsgranskar markerat objekt.

CMD+ALT+V ==> Klistra in och FLYTTA kopierat objekt i Finder.

CMD+K ==> Ansluta serverenhet, (smb://servernamn/mapp för Windows server).

PROGRAM OCH ANDRA OS X GENVÄGAR

CTRL+A ==> Flytta till början av raden/stycket.

CTRL+E ==> Flytta till slutet av raden/stycket.

CTRL+N ==> Flytta en rad nedåt.

CTRL+P ==> Flytta en rad uppåt.

CMD+F ==> Öppna ett sökfönster.

CMD+B ==> Fetstil.

ANVÄNDA RÖSTKOMMANDON FÖR KORTKOMMANDON

Du kan skapa ett röstkommando som utför alla kortkommandon som visas i en meny. Du kan välja att kommandot ska fungera i alla program som har kortkommandot, eller att kommandot bara ska fungera i det aktiva programmet.

Läs mer om hur du aktiverar röstkommandon här.