Lathundar

Här hittar du handledningar från Google och även egna lathundar som gäller specifikt för ForshagaAkademin.

Sidan är uppdelad i avsnitt som gäller för de olika modulerna som Google erbjuder.

Google Dokument

Baskunskaper - Skapa, formater, dela ut och samarbeta med dokument. (På engelska)

Uppmatning av dokument till docs/drive - Mata upp lokala filer, förklaring av konvertering eller inte.

Flytta dokument mellan Google domäner - Beskrivning hur man flyttar dokument mellan två domäner.

Skapa samlingar/mappar och utdelning - Beskriver skapande av samlingar/mappar och utdelning av dessa.

Google Drive

Baskunskaper - Använda Google Drive för att spara och komma åt dina filer/mappar och Google Dokument.

Delning av mapp/dokument - Var dyker ett delat dokument eller en delad mapp upp?

Templates in Google Drive - Lägg till tillägget Templates in Google Drive för enkel åtkomst av mallbiblioteket.

Arkivera filer från Google Drive - Så här sparar du dina Google Drive filer när du avslutar studierna.

Google Grupper för företag

Vad kan jag göra med Grupper - Hur kan jag ta hjälp av Google Grupper för företag. (På engelska)

Skapa e-post lista - Hur jag skapar en e-post lista. (På engelska)

Gemensam inkorg - Skapa en gemensam inkorg för ett arbetslag/team. (På engelska)

FAQ Forum - Skapa ett forum för frågor och svar. (På engelska)

Diskussionsforum - Skapa ett diskussionsforum. (På engelska)

E-posta, bjud in och samarbeta - Detta kan du göra med Google Grupper. (På engelska)

Hitta, anslut och organisera - Så här hittar du till Grupper, ansluter och organiserar. (På engelska)

Hantera ämnen i en grupp - Så här hanterar du olika ämnen i en grupp. (På engelska)

Posta till en grupp - Så här postar du ett inlägg/svar i en grupp. (På engelska)

Google Kalender

Baskunskaper - Boka möten, skicka inbjudningar och skriv ut din kalender. (På engelska)

Påminnelser, delning med mera - Kom igång med påminnelser, inbjudningsvar, delning m.m. (På engelska)

Bokningar av bilar, resurser med mera - Så här bokar du en bil, dator eller andra resurser.

Google Mail

Baskunskaper - Maila, bifoga filer, svara och vidarebefordra mail. (På engelska)

Signaturer, etiketter och filter - Organisera meddelanden med filter och etiketter, egen signatur. (På engelska)

Grupper och maillistor - Skapa kontaktgrupper och maillistor. (På engelska)

Skillnader mellan Gmail och andra klienter - Jämförelse Gmail och andra klienter. (På engelska)

Google Sites

Baskunskaper - Skapa en site, skapa och editera sidor och dela med andra. (På engelska)