Google Drive handledning - Youtube videos

Publiceringsdatum: Jun 13, 2013 6:25:40 AM

Dessa fyra Youtube filmer innehåller en bra handledning till hur man nyttjar Google Drive på ett bra sätt.

Filmerna är uppdelade i fyra avsnitt och är på engelska. Klippen är hämtade från ansonalex.com.

Introduktion till Google Drive

Skapa Google Dokument i Google Drive

Dela dokument och mappar i Google Drive

Organisera och hantera dokument i Google Drive