Ytterligare en ny lathund

Publiceringsdatum: Dec 22, 2011 12:11:24 PM

Nu finns det en lathund utlagd som beskriver hur man skapar en samling avsedd att samla dokument som skall ligga på en site.

T.ex. en personalsite där man vi samla dokument som hör till kurser som man vill göra tillgängliga för elever och personal.

Du hittar lathunden här!